Board of Directors

2014-2016

Advisors Itou Ryouzou Yasushi Mizoue Shiro Tanaka Takaharu Moriwake Souji Katakami Kazuhiko Iwata
Kiichiro Arima Masayuki Matsuo Nobushige Imatani Tomoyuki Kobara Norio Ikeno
President Tomohito Harada
Vice Presidents Hirokazu Kimura Kenji Tanahashi
Directors Yoshiko Awatani Teruko Ishikawa Yoshiyasu Ida Masami Ida Hiroyasu Itou Satoshi Ibaraki
Masanobu Umeno Yuji Eguchi Fumiaki Ema Katsumi Osawa Seiji Okazaki Masato Ogawa
Kenji Okuyama Susumu Oshihara Toshiaki Kato Kunihide Kaneko Kiyoshi Karaki Hajime Kawaminami
Masanobu Kiritani Osamu Kodama Yasuhiro Kodama Yutaka Komeda Kwon Oh-Hyun Hideharu Konnno
Toshiki Sakai Kenji Sanaga Takashi Shimura Hirokazu Seki Yoshiharu Takayama Hiroko Taguchi
Hirokazu Takeuchi Izumi Tanaka Yoshihiko Tanimoto Isoo Tabuchi Takeshi Takeshi Takeo Terao
Yoshiharu Toda Keiji Toyoshima Kenichirou Toyoda Tomoo Nakahara Tetsu Nakamura Kazuhiko Nakamoto
Toshie Toshie Kimitaka Nishimura Nam-Su Park Yasuhiro Hashimoto Kazuhide Hattori Yoshiki Hiramatsu
Masahiro Fukuda Taiji Fujise Takaaki Fujiwara Mitsuharu Mizuyama Ryosuke Minamiura Mine Akihide
Mamoru Miyazono Mitsuo Miyamoto Masaki Morita Takeo Morimo Naoto Morimoto Reio Yatabe
Hidekazu Yamada Eiji Yamane Yukio Yoshikawa Hiroya Hiroya Kotaro Yoshimura Tatsuya Watanabe
Executive Directors Masami Umezu Kazuhiro Kusahara Toshinori Kuwabara Tadamichi Nagata Kazuhiro Mizoguchi Saizou Mori
Auditors Akihide Osugi Bunzo Kudo

お問い合わせ

JERASS Office
Department of Social Studies Education, Graduate School of Education
Hiroshima University
1-1-1, Kagamiyama, Higashi-Hiroshima,Hiroshima
739-8524, JAPAN

【TEL】 082-424-4670
【FAX】 082-424-5083

お問い合わせ

The 67th JERASS Annual Conference
The 67th JERASS Annual Conference
【Place】Yamanashi University
【Date】October 20-21, 2018
Further details will be announced later.